Puls är ett bra redskap för att bestämma träningens belastning på kroppen då man tränar olika energisystem vid olika belastningar. Enkelt kan man säga att låg belastning (puls) tränar uthållighet (lokal förmåga) och hög belastning (puls) tränar syreupptag (central förmåga).

Du kanske använder en pulsklocka men är inte säker på vad värdena säger dig…
Du är inte […]